AULA D’ACOLLIDA

L’aula d’acollida és el primer contacte dels alumnes que arriben de fora de Catalunya amb l’institut com a lloc d’aprenentatge.

Aquí, els alumnes no només aprenen la llengua catalana com a vehicle de comunicació i d’integració a les classes ordinàries, sinó també coneixen els costums de la nostra terra i troben un ambient on compartir amb altres companys a la seva mateixa situació la seva evolució.

Sobretot treballem les habilitats comunicatives, sense deixar a banda l’escriptura i la comprensió lectora. Però també portem a terme projectes relacionats amb la cultura de la nostra terra perquè sentin com a seva la nostra petita gran riquesa.