Batxillerat

És una etapa de formació acadèmica d’una durada de dos cursos adreçada als alumnes entre 16 i 18 anys, que els prepara per fer estudis posteriors, de formació professional o universitària, i per a la vida laboral.

Al centre es poden cursar dues modalitats de Batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials

Hi ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i optatives.