Calendari de Reunions Tutors – Curs 2018/19

3r TRIMESTRE

Aula d’Acollida 1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO Batxillerat
dimecres dijous dijous dimecres dimecres dijous
6 març  28 febrer  7 març   13 març 20 de març
13 març  14 març  21 març  27 març  3 d’abril
20 març  28 març  4 abril  10 d’abril  24 d’abril
27 març  8 de maig  15 de maig
3 d’abril  29 de maig 5 de juny
10 d’abril  12 de juny
24 d’abril
8 de maig
15 de maig