INFORMACIÓ MENJADOR

RESOLUCIÓ PROVISIONAL AJUTS MENJADOR SETEMBRE

DILLUNS 21 comença el servei de menjador

 

Full informatiu i d’inscripció del Menjador

Full de dades bancàries

Entregar a l’Institut demanant per Anna Fresquet

Recordatori període de sol·licitud d’ajuts de menjador: del 7 al 20 de setembre

RESOLUCIÓ AJUTS MENJADOR PRESENTADES EL JUNY DE 2020