Eleccions al Consell escolar 2018

 

Del 05 al 16 de novembre podeu presentar a la secretaria del Centre les vostres candidatures per a la renovació dels vostres representats al Consell escolar de l’Institut, que es farà segons aquest calendari.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En aquest hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

En aquesta convocatòria cal renovar:
a) 3 professors/es.
b) 1 alumne/a.
c) 2 pares/mares.
d) 1 membre del PAS

A les properes hores de Tutoria us donaran més informació sobre el procés i les funcions del Consell escolar.