Assessorament 2019-20

Oferta de places del Servei d’Assessorament. Curs 2019 / 20

Les Famílies professionals i els Cicles associats per a les quals s’ofereix el servei són:

  • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
    • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
  • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
    • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
    • CFPS Educació Infantil (5 places)
    • CFPS Integració Social (5 places)

Calendari General. Curs 2019 / 20

CONCEPTE del DIA al DIA LLOC
Sol·licitud al Servei d’Assessorament 12/09/2019 20/09/2019 Secretaria del Centre
Publicació llista provisional d’admesos
i places de reserva
25/09/2019 Web
Reclamacions a la llista de persones admeses 26/09/2019 30/09/2019 Secretaria del Centre
Publicació de la llista definitiva de les persones
admeses, de les instruccions i calendari de pagament
i de l’inici de les sessions d’assessorament
01/10/2019 Web
Pagament preu públic 02/10/2019 07/10/2019 Oficines bancàries
Presentació del Full d’inscripció al Servei
d’Assessorament i de la documentació de pagament
(a la sessió informativa)
16/10/2019
a les 15:30
Biblioteca del Centre
Prestació del Servei d’Assessorament:
Convocatòria de les persones interessades a
la 1ª sessió d’Assessorament
16/10/2019
a les 16:00
Aules indicades
del Centre