Perfil del contractant

Avui, 19 d’octubre de 2018, es fa públic l’inici de la licitació del servei de neteja de l’Institut Ridaura per a l’any 2019 més un any de pròrroga.

La plataforma de la Generalitat on trobareu tota la documentació oficial és:

Contractació Pública. Generalitat de Catalunya

En els següents enllaços podeu trobar també tota la documentació.

Informe justificatiu

Resolució d’inici

Prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Anunci licitació