CFGM Estètica i Bellesa

Document informatiu EB (Estètica i bellesa). Curs 20-21

Família professional: Imatge Personal
Cicle formatiu de grau mitjà: ESTÈTICA I BELLESA

El curs 2006-2007 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà d’Estètica i Bellesa. Aquest cicle pertany a la família professional d’Image personal, proporciona el títol de Tècnic en Estètica Personal Decorativa i s’organitza a base de:

 • Crèdits de caràcter teoricopràctic de matèries específiques per a cada cicle.
 • Un mòdul de síntesi que ha de permetre reflectir la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
 • Un mòdul de formació pràctica en centres de treball, que és matèria obligatòria i que es du a terme a empreses i entitats mitjançant els convenis de pràctiques que el Departamenty d’Educació hi ha establert.

PERFIL PROFESSIONAL: La competència general d’aquest títol consisteix a aplicar tècniques d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

DURADA: 2.000 hores. 2 cursos

TORN:

 • Tarda de 15:00 a 21:20 (divendres a 20:20)

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 1.650 hores que inclouen els crèdits.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 350 hores.

SORTIDES PROFESSIONALS: Esteticista, maquillador, representant de laboratoris i firmes, comercials, especialista en pròtesis d’ungles, manicura, conseller de bellesa.

ÀMBIT PROFESSIONAL: Establiments de bellesa. Departaments de bellesa d’empresa dedicades al tractament de la imatge personal integral. Equips tècnics depenents de laboratoris i firmes comercials que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’estètica, com a provadors, demostradors i venedors. Hospitals, centres geriàtrics i empreses de serveis fúnebres. Clíniques de medicina estètica.

MÒDULS:

 • Tècniques d’higiene facial i corporal
 • Maquillatge
 • Depilació mecànica i descoloració del borrissol
 • Estètica de mans i peus
 • Tècniques d’ungles artificials
 • Anàlisi estètica
 • Activitats en cabina d’estètica
 • Imatge corporal i hàbits saludables
 • Cosmetologia per a estètica i bellesa
 • Perfumeria i cosmètica natural
 • Màrqueting i venda en imatge personal
 • Anglès tècnic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora