AUSETANADA PREMIADA

La foto de l’apartat de concurs Bookface va ser premiada pel jurat de l’Ausetanada 2020 que es va fer a Vic el 21 de febrer de 2020. Felicitem l’equip guanyador format per la Jana López, la Jana Castañeira, la Nora Guiteras, la Júlia Sánchez i la Martina Vilallonga.

View this post on Instagram

Centre cívic #BookFace #WMCP20 #AUSETANada20 #AUS20IPB11

A post shared by gausetanipb52 (@gausetanipb52) on

 

CONCURS FOTOMATES 2020

Bases

1. En aquest concurs hi poden participar alumnes, professors i personal d’administració i serveis de l’institut. Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies al Departament Mde atemàtiques de l’Institut
Pere Barnils de Centelles.

2. Les obres presentades a concurs han de ser de tema matemàtic o, si més no, que d’elles es pugui destacar algun element o aspecte matemàtic, ja sigui explícit o fins i tot metafòric.

3. Les fotografies han d’estar fetes pels participants. No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.
4. Les fotos s’han de fer fora de l’horari de classes. Només en el cas que un professor vulgui destinar temps a aquesta activitat dins de l’horari de la seva classe es podran fer fotos en horari lectiu.
5. Les fotos poden ser en blanc i negre o color. En qualsevol cas, la impressió ha de tenir un mínim acceptable de qualitat (mínim un Megabyte) i ha de ser amb paper fotogràfic.

6. Cada foto ha de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
7. Cada foto ha d’anar enganxada en una cartolina DIN A4. Ha de constar el títol de la foto i el nivell per la part del davant de la cartolina i el nom de l’autor per la part del darrere. Es recomana la grandària 13×18.
8. Els participants han de lliurar les seves fotografies a secretaria abans del dijous 16 d’abril. A més a més caldrà tenir l’arxiu de la fotografia en format JPG, per tal de lliurar-lo en cas d’obtenir el primer premi.

9. Premis: durant l’acte literari de la celebració de la diada de Sant Jordi s’atorgaran tres premis per cada nivell ( dotació a concretar) Les fotos guanyadores de cada nivell participaran en el XVIII Concurs de
Fotografia Matemàtica de l’ABEAM, les bases del qual es poden consultar a l’adreça http://fotografiamatematica.cat/blg/
10. Amb totes les fotos participants es farà una exposició al centre.
11. Els participants que no hagin guanyat el concurs podran recollir les seves fotografies després de les vacances d’estiu.

Per a qualsevol consulta demaneu al vostre professor de Matemàtiques.

 

MICRORELATS 2020

 

 

 

  1. Hi pot prendre part l’alumnat de l’Institut Pere Barnils, amb un o diversos treballs escrits en llengua catalana, originals i que no hagin estat premiats en cap altre concurs.
  2. L’extensió de cada text no pot sobrepassar les 150 paraules.
  3. Es preveu concedir diferents premis, distribuïts en les categories següents: 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicle formatiu.
  4. Els textos són de tema i tècnica lliures però és condició indispensable que hi aparegui el mot sonsònia” (*).
  5. Els textos han de ser escrits en ordinador i mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial o Times New Roman, de cos 12.
  6. Els treballs han de dur pseudònim. El títol és opcional. S’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça ipbsantjordi@gmail.com dins d’un doc adjunt, no en pdf. El correu electrònic s’ha d’acompanyar de les dades següents: Categoria / Pseudònim / Nom i cognoms de l’alumne/a / Curs i grup.
  7. S’acceptaran els textos enviats fins al divendres 3 d’abril.
  8. Un mateix alumne només podrà rebre un premi en cada modalitat.
  9. La publicació del veredicte i de lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril, en un acte anunciat oportunament. Si el jurat ho considera oportú, pot modificar la distribució prevista o bé declarar desert algun dels premis.
  10. Les obres premiades quedaran en disposició de l’Institut Pere Barnils i podran ser penjades a la pàgina web del mateix centre.
(*)SONSÒNIA f
||1. Samfònia, instrument de buf que sonen els infants per jugar (Plana de Vic).||2. So monòton i insistent; cast. sonsonete. S’adorm amb la sonsònia de la cua d’una cançó, (J Pla).     EtimOLOGIA: de samfònia, amb la segona síl·laba alterada per repetició de la primera (son-son) per efectes imitatius.                                                                                                                                                                 .                               [ALCOVER-MOLL;  Diccionari Català-Valencià-Balear, 1962]