Secretaria

Podeu fer arribar al correu d’oficines (oficines@iesperebarnils.cat) la sol·licitud emplenada i signada del tràmit que necessiteu realitzar.