Preinscripció batxillerat 2021-2022

  • Oferta inicial: 7 de maig
  • Presentació de sol·licituds (electròniques o de suport informàtic): de l’11 al 17 de maig de 2021
  • Presentació de documentació: Fins el 18 de maig de 2021
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
  • Presentació de reclamacions : del 9 al 15 de juny de 2021
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
  • Llista ordenada: 23 de juny de 2021
  • Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera: 9 de juliol