Organització de la semipresencialitat al batxillerat

Seguint les recomanacions del departament  d’Ensenyament s’ha de reduir la presencialitat de l’alumnat de batxillerat al centre. Ahir dimecres 4 de novembre el Consell Escolar  va aprovar el calendari i la relació de mesures necessàries proposat per l’Equip Directiu per donar resposta al que ordena el Departament d’Educació.

Els dies de no assistència s’alternaran perquè el nostre alumnat  pugui seguir, d’igual manera, totes les matèries. El dia de no assistència a l’institut l’alumnat serà atès telemàticament pels diferents professors en seu horari habitual.

Pla de semipresencialitat al batxillerat