FP & EOI together

Participem al programa FP & EOI together!!!

Amb la col·laboració de professorat de l’EOI i el professorat d’idiomes del centre, hem participat en aquest programa per la millora lingüística en anglès del nostre alumnat.

COMMUNICATING SUCCESSFULLY IN A MULTICULTURAL WORLD OR HOW TO PUT YOURSELF IN SOMEONE ELSE ́S SHOES

Amb aquesta temàtica, l’alumnat del cicle formatiu de Comerç Internacional del centre, ha participat en una exposició i posterior conversa de diversos casos de cultura i negociació internacional. L’activitat ha aportat una bona dinàmica diferent i enriquidora i afegida a les classes d’idiomes habituals.

Learning languages!!!