Matrícula ESO alumnes preinscrits amb plaça assignada

La matrícula d’alumnes d’ESO preinscrits amb plaça assignada es realitzarà de forma presencial del 13 al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

No serà necessari demanar cita prèvia, però caldrà respectar les mesures de prevenció que marca PROCICAT (Mascareta i distància de seguretat).

L’horari de matriculació serà de 09:00 h a 14:00 h.

La documentació que caldrà portar és la següent:

  • Fotografia mida DNI
  • Fotocòpia carnet de vacunes
  • Fotocòpia i original targeta sanitària

A les oficines del Centre se’ls facilitarà el document amb el procediment a seguir per realitzar el pagament de la quota de material del curs 2020-2021 i els documents relatius als permisos d’imatges, sortides i alta al correu electrònic amb domini de l’Institut.

Recomanem l’assistència de l’alumne/a de 3r ESO que s’ha de matrícular per fer la sol·licitud de matèries optatives.