Història

L’Institut Montserrat Roig és un centre de titularitat pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Té el seu origen el curs  1994/1995 que va començar com a extensió de l’Institut El Palau, malgrat que amb plena independència respecte a aquest.

L’institut es va iniciar el curs 1994/1995 en uns mòduls prefabricats i va ser en el curs 2001-2002 quan es va inaugurar el nou edifici actual, en Passeig Rafael Casanova 2-12. En els darrers anys, el centre ha hagut de donar resposta a les noves necessitats derivades de la introducció de la Reforma Educativa i a les creixents necessitats de matriculació que s’han produït sobretot a l’ESO.  A part, de l’augment de grups, també s’ha hagut de donar resposta a les noves ofertes educatives que en els darrers anys s’han anat implementant, com les aules obertes, tallers de tecnologia, desdoblaments, etc.

El centre també imparteix estudis de Batxillerat: Científic-tecnològic i Humanístic-social.

Actualment hi ha uns quatre grups per a tots els nivells d’ESO i dos per a cadascun dels dos nivells de Batxillerat. El nombre d’alumnes oscil·la entorn a 550 alumnes amb un total de 50 i escaig professors.