Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic de centre és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu.

Consulteu el Projecte des d’aquest enllaç

Projecte Lingüístic de Centre