Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
El Projecte Educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.
Per actualitzar el Projecte Educatiu el centre té en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, de l’entorn productiu, i preveu les necessitats educatives de l’alumnat.

Consulteu el nostre Projecte des d’aquest enllaç Projecte Educatiu de Centre