Normes i funcionament. Convalidacions.

003 - Ins Montgri 2013 (1)

Us afegim un enllaç amb els documents normatius i de funcionament que governen l’institut:

Funcionament general del centre

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Projecte Educatiu de Centre (esmenes 2014 – 2015)

Normes d’Organització i Funcionament del Centre  (NOFC) 2018 – 2019

Pla d’Acció Tutorial (PAT) 2016 – 2017 

Carta model de compromís educatiu 2018 – 2019

Llibret de funcionament del batxillerat 2018 – 2019.

Guia de l’estudiant del CFGM de comerç i màrqueting, edició 2018 – 2019

Protocol de convocatòria de vaga dels estudiants

Document justificant de llargues absències

Informació del Servei de Mediació

Normativa de drets i deures de l’alumnat no universitari (decret 279/2006)

Drets i deures de l’alumnat (quadre resum)

Normes de convivència, edició 2018 – 2019

Protocol i sol.licituds de convalidacions:

Protocol convalidació estudis: música o dansa. Sol.licituds:

Protocol convalidació mòduls professionals.

Protocol i sol.licitud de convalidació matèries de psicologia i sociologia.

Normes de presentació de treballs:

Normes de presentació de treballs escrits versió 1r i 2n d’ESO

Normes de presentació de treballs escrits versió 3r, 4t d’ESO i Batxillerat

Normes d’utilització dels ordinadors a l’aula

Llibret d’estil del Treball de Recerca 2016 – 2018