PEC de l’Ins Montgrí

Les sigles PEC corresponen a Projecte Educatiu de Centre.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.

Us adjuntem la darrera actualització del Projecte Educatiu del Centre i que segueix vigent amb addendes. Ara (curs 2018 – 2019) donada la importància del document, iniciem una nova redacció del PEC amb la participació de tots els agents implicats.

Com a informació complementària dir que el centre va passar per un Projecte d’autonomia de Centre (2009 – 2014) i que va continuar amb un Acord de Coresponsabilitat amb l’objectiu de millorar els nostres resultats acadèmics i fomentar la cohesió social.

Com a projectes d’innovació, hem tingut el de ConArte internacional (que amb el seu projecte Planters) ens portava l’aprenentatge de la música a tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. A la pàgina que us hem enllaçat hi ha molta informació sobre aquest tema, objectius, fotografies…  Aquest programa va tenir una durada de dos cursos acadèmics i va acabar el juny de 2016. El curs 2017 – 2018 seguirem amb els intercanvis amb centres educatius de França i Grècia i afegirem l’organització d’un intercanvi amb l’alumnat del Cicle Formatiu.