Noves alumnes pel curs 2016-2017

inormacioNoves inscripcions d’alumnes d’ESO

Cal iniciar els tràmits a l’Oficina Municipal d’Escolartizació, al carrer Major, 31

Telèfon 972 75 73 01.

Matrícula Batxillerat i cicle formatiu

Tancada, adreceu-vos a la secretaria de l’institut.