Sol·licitud de títol de Batxillerat

La sol·licitud del títol serà per via telemàtica.

L’alumne/a omplirà la sol·licitud i l’enviarà (baixar-la i no signar-la, ja que ho farà quan l’entregui presencialment) a l’adreça institut@iesmartilhuma.org amb la següent documentació:

  • DNI, NIE o PASSAPORT per les dues cares
  • Si es dóna el cas:

– carnet de família nombrosa

– carnet de família monoparental

–  resolució de grau de discapacitat

–  acreditació de ser víctima d’actes terroristes

 

Si l’adreça que figura en el document identificatiu no correspon amb l’habitual, s’ha de fer constar la correcta.

En l’assumpte del correu s’ha de posar Títol Batx- cognoms.

La secretaria del centre revisarà la documentació. Un cop revisada, l’alumne/a rebrà per correu electrònic el resguard de sol·licitud de títol i liquidació de taxa (document amb codi de barres) per tal que pugui pagar l’import a través de CaixaBank i es donarà cita prèvia per venir a recollir-lo.

El telèfon del centre és 977862539 i l’horari de 9 a 13 h.

El dia de la cita s’ha de portar la següent documentació:

  • Sol·licitud emplenada i signada originalment
  • Resguard de la sol·licitud i comprovant del pagament.