PFI – FIAP

Programes de Formació i InsercióPFI
Formació i Aprenentatge ProfessionalFIAP

AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIONS DE MOBLES

Els Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) formen part dels programes de qualificació professional inicial i es desenvolupen en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per cursar un Programa de Formació i Inserció (PFI) cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any que es presenta la sol·licitud i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. Aquests programes s’adrecen a nois i noies que volen:
– Iniciar-se en una professió
– Treballar en aquest àmbit professional
– Mitjançant una prova d’accés, seguir estudiant qualsevol especialitat en cicles de grau mitjà.

Tenen l’objectiu de proporcionar al/la jove que hi participa un conjunt de competències personals i professionals que li han de facilitar la seva incorporació al món laboral i el desenvolupament correcte de les tasques que li corresponen pel seu nivell. Per això es duu a terme formació professional de primer nivell de qualificació.

Els cursos tenen una durada de 1000 hores de setembre a juny,
485 de formació teórico-pràctica en els tallers del centre.
335 de formació bàsica (llengües, matemàtiques i orientació laboral).
180 hores de pràctiques en empresa

Horari de l’alumnat

L’horari de formació serà, amb caràcter general, de 30 hores a la setmana,
distribuïdes de la manera següent:
a) Mòduls de formació professional: Formació professional teoricopràctica i pràctiques en empreses quan pertoqui (21 hores).
b) Mòduls de formació general: Formació bàsica i laboral (9 hores).
c) Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)

Aquesta formació en centres de treball:
– Es realitza entre els mesos de març i juny
– Té l’objectiu de completar l’aprenentatge professional en un entorn real així com el coneixement del món laboral i dels hàbits i actituds necessaris per a desenvolupar una feina.
– No comporta retribució econòmica ni vinculació laboral.
– Es signa un conveni entre l’institut i l’empresa que concreta la col•laboració.
– Els joves estan coberts per una assegurança subscrita pel Departament d’Ensenyament i per l’assegurança escolar.
– L’empresa té l’oportunitat de conèixer el/la jove. Cas de necessitar incorporar algun aprenent, té l’opció de considerar les seves possibilitats i contractar-lo/a.

En l’especialitat de FUSTERIA les tasques que els/les joves han desenvolupat són:
– Preparació d’equips i mitjans d’aplicació de vernissos i laques en fusta i moble
– Condicionament de la superfície i operacions d’assecat en productes de fusteria i moble
– Aplicació de productes superficials d’acabat en fusteria i moble
– Ajust i embalatge de mobles i elements de fusteria
– Mecanitzat de fusta i derivats
– Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble