Equip directiu i coordinacions

EQUIP DIRECTIU I COORDINACIONS
DIRECTORA Anabel Giménez dilluns, 10-11h

divendres,11.30-12.30h

CAP D’ESTUDIS Josep Maria Pinós dimecres,11.30-12.30h
CAP D’ESTUDIS Silvia Orozco dimarts,10-11h
SECRETARI Ramon Benabarre divendres,18.30-19.30h
COORD. PEDAGÒGICA Carme García dilluns,11.30-12.30h
COORD. ESO Félix Marco dijous,9-10h
COORD. BATXILLERAT Xavier Arroyo dimecres,9-10h
COORD. FORM. PROFESSIONAL Pilar Aguadé dilluns,19.30-20.30h

dimecres,19.30-20.30h