Sortida Cicle Administratiu

Visita al Síndic de Greuges i al Parlament de Catalunya amb alumnes de 1r de Gestió Administrativa i de 1r d’Administració i Finances

El dilluns 12 de febrer els alumnes de 1r de Gestió Administrativa i de 1r d’Administració i Finances vàrem visitar dos institucions democràtiques cabdals en el nostre sistema: el Síndic de Greuges i el Parlament de Catalunya.

La visita a aquestes dues institucions ens va permetre posar en situació i integrar els continguts teòrics i pràctics treballats a l’aula.

Ens va rebre personal especialitzat que ens va explicar qui són, quines funcions tenen, com s’organitzen i quin paper juguen en tot l’engranatge del nostre sistema. Especialment en el Parlament de Catalunya ens van explicar de forma detallada com treballen i com el poder legislatiu desenvolupa les seves funcions.

Destacar l’alta participació dels alumnes que van mostrar molta motivació i interès.