FP Dual a l’Ins Manolo Hugué

FP Dual a l'Ins Manolo Hugué

Aquí dalt trobeu l’enllaç al document FPDual.

L’institut Manolo Hugué, de Caldes de Montbui, ha posat en marxa aquest any per
primera vegada la Formació Professional Dual tant al cicle superior d’Administració
i Finances com en el cicle superior de Fabricació Mecànica en l’especialitat de
motlles i matrius. Es tracta de pràctiques retribuïdes amb uncontracte laboral
normalment bonificat o amb reduccions, com ara el de formació o el contracte a temps
parcial amb vinculació formativa o bé compensades amb una beca formativa que pren com
a referència l’IPREM (537,84 euros/mes per a una jornada de 8 hores/dia o la part
proporcional que escaigui). Els alumnes han de fer almenys 970 hores a l’empresa i part
d’aquestes hores (310) els són reconegudes com si les hagués cursat al centre educatiu,
per la qual cosa la càrrega lectiva es redueix a segon curs. Els alumnes, quan fan les
pràctiques duals no poden fer més de 40 hores setmanals entre les destinades a l’empresa
i les de l’institut. Això vol dir que les han de començar a finals del primer curs (principis
de juny) i abans, si cal, poden fer com a màxim 100 hores del règim general de formació en
centres de treball (FCT), per tant no retribuït. Cal tenir en compte que els alumnes de primer
cursen normalment 28 hores al centre.
La finalitat d’aquestes pràctiques més llargues i retribuïdes o compensades és que les empreses
tinguin l’oportunitat de formar els alumnes segons la seva conveniència per tal que en un futur,
si escau, puguin incorporar-se a la seva plantilla. D’aquesta manera es vol recuperar la figura
de l’aprenent i el model s’inspira en l’FP alemanya, que ja n’ha demostrat l’èxit.
Les empreses que estiguin interessades a acollir alumnes en règim dual poden adreçar-se directament
a l’Institut Manolo Hugué (telèfon 93 865 37 62). Les persones responsables són,
AMADOR GONZÁLEZ Cap del departament de Fabricació Mecànica
(agonz234@xtec.cat)
ROSA CALM Cap del departament d’Administració (mcalm@xtec.cat)
MARÇAL SUBIRÀS Coordinador de Formació Professional (t8043486@xtec.cat)