Avaluació educació secundària obligatòria 4t d’ESO curs 2017-2018

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament programa per setena vegada una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.

Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de l’autonomia que li atorga la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.

Informació per a l’estudiant

Informació per a les famílies