Calendari finalització Proves lliures del Títol d’Integració Social

  • Publicació de les qualificacions provisionals del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte i finals: 12 de juny de 2020
  • Presentació de reclamacions: 15, 16 i 17 de juny de 2020
  • Publicació de qualificacions definitives: 19 de juny de 2020

Les certificacions finals amb les qualificacions… Llegeix més»