Tria d’optatives de 4t d’ESO 2019-2020

Benvolgudes famílies i alumnat de 3r d’ESO:

.pdf

Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la informació per la tria d’optatives del vostre fill/a per al proper curs de 4t d’ESO.

 

En l’organització del currículum d’ESO s’aplica el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

 

L’assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries és la següent:

 

 

Matèries comunes 4t
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Religió o cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Projecte de recerca (1)
Matèries optatives 10
TOTAL 30

(1) Sense assignació horària.

 

Cada centre educatiu ha de determinar l’oferta de matèries optatives de quart curs i els itineraris que consideri més adequats per a l’orientació dels seus alumnes, atès que el títol de graduat en ESO dels alumnes que finalitzin el quart curs el juny del 2020 s’obté en superar aquest curs en el centre educatiu, i que aquesta titulació és única i no està condicionada per les opcions o itineraris que hagi cursat l’alumne.

 

Basant-nos en les instruccions que dóna el Departament d’ensenyament, L’Institut Jaume Callís opta per fer una oferta oberta de matèries optatives sense itineraris i amb una dedicació lectiva de 9 hores. Cada alumne cursarà tres matèries de lliure elecció amb una dedicació horària de 3 hores cadascuna.

 

L’hora que queda fins arribar a les 10 hores que marca el currículum, el nostre centre ha decidit assignar-la a l’àrea de català i castellà que faran alternativament cada quinze dies, amb el propòsit de reforçar les competències bàsiques en aquestes dues llengües.

 

 

 

 

Donat que en ocasions tenim una concentració de demanda elevada en algunes matèries, l’assignació es farà per ordre de la nota mitjana de tercer sempre i quan hagin lliurat el formulari de petició i la documentació de matricula dins el termini. Tota petició lliurada fora de termini serà considerada en última posició.

 

Abans de fer la tria cal reflexionar bé quines matèries s’ajusten millor a les vostres capacitats i habilitats, i començar a rumiar quin és el camí que us agradaria triar després de l’ESO.

 

Entenem que aquesta decisió no serà fàcil, per aquest motiu us recomanem que feu la tria segons el vostre criteri però també amb l’ajuda de la vostra família i la supervisió del tutor.

En les següents pàgines trobareu informació de cadascuna de les optatives. Heu d’emplenar i enviar aquest formulari de petició abans del 10 de juny.

https://goo.gl/forms/fHeMT4U2kFGtfvcT2

 

Nota: L’alumnat que sol·liciti convalidació cal que ompli igualment el formulari de tria d’optatives indicant la convalidació d’una optativa en la última opció (La 4ta).

 

 

Optatives de 4t d’ESO del curs 2019-2020

 

 

Biologia i Geologia

Aquesta assignatura consta de dos blocs:

 • Un primer apartat de Geologia on es treballarà la història geològica de la Terra i la formació dels continents. Aprendre a interpretar el registre geològic i fòssil i relacionar- lo amb la formació del
 • Un segon bloc de Biologia per a conèixer e interpretar els secrets de l’herència, què amaga l’ADN?, identificació de malalties hereditàries, els seu diagnòstic i tractament així com el diagnòstic prenatal. També, l’aparició de la vida a la Terra i l’evolució dels éssers

Cal tenir present que és una matèria d’àmbit científic. Per tant, a banda de sessions teòriques, es faran pràctiques al laboratori i a l’aula d’informàtica.

 

Física i Química

És una continuació i ampliació de la de tercer d’ESO. És una matèria experimental i es fan pràctiques de laboratori. Està dividida en dues parts:

Química:

Estructura i propietats de les substàncies. Observació experimental. Estructura de

l’àtom. Elements químics. Ordenació dels elements químics. Enllaç químic. Reaccions químiques. Tipus de reaccions químiques. Àcids i bases. El pH. Compostos del carboni.

Física:

Estudi dels diferents tipus de moviments. Exemples de la vida quotidiana.

Les forces. Composició de forces. Efectes de les forces. Pressió exercida pels sòlids, líquids i gasos. Pressió atmosfèrica. Lleis fonamentals de la dinàmica i la seva aplicació. Relació entre força i moviment. El pes. Llei de la gravitació universal de Newton. Treball i calor. Tipus d’energia i conservació de l’energia.

 

Educació Visual i plàstica

El curs es divideix en tres blocs:

 • Tècniques artístiques tradicionals i contemporànies enteses com a part del procés
 • El disseny i els seus valors funcionals, estètics, culturals i discursius
 • Audiovisuals i publicitat. Elements bàsics de la comunicació

 

Per treballar en cada un d’aquests àmbits s’utilitzaran diversitat de tècniques segons els objectius: des de les més tradicionals (dibuix i pintura) fins a les últimes tecnologies (fotografia, tècniques multimèdia per a l’edició d’imatges estàtiques i animades, etc)

 

 

Música

L’optativa de Música està enfocada a alumnes que volen continuar estudiant el batxillerat humanístic i de ciències socials en el pròxim curs.

 

S’estudia la Història de la música i de la dansa mitjançant peces musicals que es

treballaran a l’aula a través de l’anàlisi d’audicions i amb la pràctica coral i instrumental.

 

Al final de curs es participarà en la trobada coral dels diferents alumnes que estudien música a 4t d’ ESO de diferents instituts d’Osona i La Garrotxa.

 

 

Tecnologia

En aquesta assignatura s’ estudiaran els apartats següents:

 

Electrònica analògica i digital:

Anàlisi de circuits electrònics senzills, simbologia, realització de càlculs. Aplicacions a diversos aparells.

 

Control i automatització, microcontroladors:

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. Ús de l’ordinador com a element de programació i control. Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics bàsics i fer-ne el disseny. Construcció d’un projecte integrant un microcontrolador.

 

 Instal·lacions d’Habitatges:

Anàlisi dels elements que intervenen en el disseny i construcció de les instal·lacions dels habitatges, així com, domòtica i sistemes d’estalvi energètic.

 

Fabricació additiva. Impressores 3D:

Realització de models sòlids en ordinador, fabricació d’aquets models en impressora 3D

Pneumàtica i hidràulica:

Anàlisi i descripció dels components de sistemes pneumàtics i hidràulics i els seus principis de funcionament. Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

 

 

Informàtica

En aquesta assignatura es veuran aspectes diversos de cara a donar destresa, seguretat i coneixements als alumnes per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en multitud de tasques personals, del món acadèmic i professional. A grans trets es treballaran els següents temes:

 

Creacions multimèdia: tractament de la imatge digital, manipulació d’àudio digital, edició de vídeo, dibuix i impressió de models 3D.

 

Publicació i difusió de continguts: aprofundiment dels programes més habituals d’ofimàtica, realització de publicacions gràfiques, pàgines web, etc.

 

Característiques tècniques del maquinari: conèixer els components que formen un ordinador i una xarxa local. Quines són les característiques d’aquests elements i la funció que fan.

 

Programació bàsica: programació amb diferents llenguatges per iniciar-se a la programació, aprendre a crear algorismes, solucionar problemes i buscar solucions.

 

Llatí

Aquesta matèria consta de dos blocs:

 1. Llengua

Característiques i estructura de la llengua llatina.

 • El lèxic llatí
 • Pas del llatí a les llengües romàniques.
 1. Roma i la pervivència de la cultura clàssica
 • L’habitatge.
 • El temps d’oci ( teatre, amfiteatre, circ, termes).
 • Com vivien els
 • Patrimoni arqueològic:

Presència romana a Catalunya. Presència romana a la resta d’Hispània

 

A través del bloc http://classicsalaromana.blogspot.com treballem els aspectes de cultura i civilització, reforçant l’ús de les TIC i en treball col·laboratiu amb diversos institut de Catalunya.

 

 

Francès

Només poden fer aquesta optativa aquells alumnes que l’han cursat a 3r d’ESO o es preparin durant l’estiu per una prova de nivell, ja que no es partirà de zero.

 

L’assignatura consisteix en ampliar l’estudi del lèxic francès: saber fer descripcions de persones, anar de compres, expressar sentiments i emocions, descriure accions i esdeveniments passats, descriure la família, situar-se en l’espai i el temps, etc.

 

No només es treballarà l’expressió oral sinó que també l’expressió escrita. Han de saber redactar correctament tot el que s’haurà vist a classe. Al mateix temps, es faran comprensions orals i escrites. S’utilitzarà material auditiu i visual per a les classes: CDs, DVDs, documentals i lectures adaptades.

 

Al final del curs, l’alumne haurà assolit el nivell A-2 del DELF i es podrà presentar en aquest examen oficial si ho desitja.

 

Filosofia

Es tracta d’una matèria nova per a l’alumne que pretén ajudar-lo a pensar, de forma reflexiva i crítica, sobre ell mateix, sobre l’ésser humà i sobre el món que l’envolta. Els continguts bàsics que es tractaran són:

 

 1. La
  • Què és la filosofia?
  • Com és la filosofia?
  • Alguns exemples de temes filosòfics.

 

 1. La dimensió personal de l’ésser humà.
  • Què caracteritza l’ésser humà?
  • Què és la persona?
  • Què és actuar com a persona?

 

 1. La dimensió social de l’ésser humà.
  • Quin paper tenen els altres?
  • Per què hi ha comunitats polítiques?
  • Altres àmbits de l’acció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>