Batxillerat

Descripció

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

A qui va adreçat?

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, de manera presencial.

Accés

Per accedir-hi cal tenir algun dels títols següents:

 • Graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca).
 • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació.

Què t’oferim al Gerbert?

Modalitats

 • Ciències i tecnologia.
 • Humanitats i ciències socials.
 • Batxibac (Francés).

Estada a l’empresa

Està concebut com el punt de trobada amb el món professional: és el moment en què l’alumnat pren contacte amb el món empresarial, que és el destinatari de la seva formació, alhora que és l’espai privilegiat d’aplicació i actualització dels sabers que l’alumnat ha anat assolint fins llavors.

Què comporten per a l’alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del mòdul de formació en centres de treball per a l’alumnat d’estudis postobligatoris.

Què li ofereix l’empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació de l’alumnat.
 • Oferir a l’alumnat l’accés a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Horari

Tots els alumnes del nostre institut realitzen 30 hores de classe setmanals en jornada continuada de 8:00 a 14:35 hores.

NOVA PROMOCIÓ DE BATXILLERAT 2020-2022

ITINERARIS FORMATIUS

Si vols conèixer tots els NOSTRES itineraris, modalitats i optatives, clica en el següent enllaç: ITINERARIS de Batxillerat 20-22.

 

PROMOCIÓ DE BATXILLERAT 2019-2021

ITINERARIS FORMATIUS

MATÈRIES COMUNES A SEGON CURS 

Llengua i literatura catalana (2h) Llengua i literatura castellana (2h) Llengua estrangera Anglès (3h) Història de la filosofia (3h)
Història (3h) Tutoria (1h) Treball de recerca TOTAL: 14H

 

MATÈRIES DE MODALITAT (4h per matèria)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
TECNOLOGIA CIÈNCIES CIÈNCIES SOCIALS HUMANITATS
1 Matemàtiques Matemàtiques Història de l’art Història de l’art

Literatura Castellana

2 Electrotècnia

Química

Dibuix tècnic

Química Matemàtiques CS Grec

Literatura Catalana

Matemàtiques CS

3 Tecnologia Industrial Biologia Llatí

Economia de l’empresa

Llatí
4 Física Física

Ciències de la Terra

Geografia

Optatives (4h)

Geografia

Optatives (4h)

OPTATIVES  2n

Franja 1 (2h)

Franja 2 (2h)
S’ha d’escollir una optativa de cada franja Alemany Sociologia

Taulell d’anuncis

😉  NOU!El CRP del Bages ens ha creat un cercador de TDRs que s’han fet i publicat als centres de la nostra comarca des del 1995 fins a l’actualitat. També s’hi poden veure els vídeos i fotos de les conferències i entrega de premis des d’aquell any. L’adreça és la següent: