Batxibac

Descripció

El programa Batxibac és un programa de doble titulació que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu de Batxillerat en llengua francesa. 

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès (durant el mes de maig del segon de Batxibac).

El Batxibac al Gerbert d’Aurillac va començar el curs 2013-2014. Ja en són 56, els alumnes l’han superat amb nosaltres!

Aquest curs 2019-2020 tenim 35 alumnes cursant la modalitat. Concretament tenim 19 alumnes a primer i 16 a segon de Batxibac.

El Batxibac compta amb avantatges com: grups reduïts, atenció personalitzada, assoliment d’un nivell avançat de la segona llengua estrangera, adquisició del nivell B2 de francès i estudi de dues llengües estrangeres, anglès i francès, fins al 2n curs.

A qui va adreçat?

Va adreçat a tots aquells alumnes interessats en la llengua francesa normalment entre les edats de 16 a 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat.

Accés

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Aquests estudis s’adrecen a alumnes que hagin cursat l’optativa de francès durant l’ESO obtenint bons resultats. Els alumnes que no presentin un títol oficial del nivell B1 hauran de presentar-se a una prova escrita i oral que es realitzarà al nostre centre el dia 27 d’abril a les 15:30.

Aquesta prova segueix l’estructura del DELF B1 scolaire i consta de quatre parts:

 1. Comprensió oral,
 2. Comprensió escrita,
 3. Expressió oral,
 4. Expressió escrita.

La prova finalitzarà cap a les 18:15.

El programa garanteix l’assoliment d’un nivell avançat de llengua francesa així com coneixements d’història de França i de literatura francesa.

Durant el primer curs de Batxibac els alumnes, a banda de les matèries comunes i de modalitat, cursen les matèries següents en francès: 

 • Història de França
 • Llengua i literatura francesa
 • Educació física
 • Teatre
 • Treball de recerca
 • Estada a l’empresa
 • Tutoria
 • Intercanvi a França (una setmana)

Horari

Tots els alumnes del nostre institut realitzen 30 hores de classe setmanals en jornada continuada de 8:00 a 14:35 hores. Excepte els dimarts, en què els alumnes de Batxibac també tenen classes de 15:35 a 17:35 hores.

NOVA PROMOCIÓ DE BATXIBAC 2020-2022

ITINERARIS FORMATIUS

 

Si vols conèixer tots els NOSTRES itineraris, modalitats i optatives, clica en el següent enllaç: ITINERARIS de Batxibac 20-22 (Pàgines 3 i 4)


PRIMER DE BATXIBAC

MATÈRIES COMUNES

Llengua i literatura catalana (2h) Llengua i literatura castellana (2h) Llengua estrangera Anglès (3h) Filosofia (2h)
Educació Física (2h) Ciències per al món contemporani (2h) Tutoria (1h) TOTAL: 14H

MATÈRIES DE MODALITAT (4h per matèria)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
TECNOLOGIA CIÈNCIES CIÈNCIES SOCIALS HUMANITATS
1 Matemàtiques Matemàtiques Economia

Història del món

Economia

Història del món

2 Química

Dibuix

Química Matemàtiques CS Literatura Universal

Matemàtiques CS

3 Tecnologia Industrial Biologia Llatí

Economia de l’empresa

Llatí
4 Física (IOC)

Llengua i literatura francesa

Història de França

Teatre

Llengua i literatura francesa

Història de França

Teatre

Llengua i literatura francesa

Història de França

Teatre

Grec (IOC)

Llengua i literatura francesa

Història de França

Teatre

 

OPTATIVES  1r

Estada a l’empresa Estada a França (dues setmanes, una setmana a primer i una setmana a segon)
L’alumne ha d’haver cursat com a mínim 6 matèries d’una mateixa modalitat

SEGON DE BATXIBAC

Durant el segon curs de Batxibac els alumnes, a banda de les matèries comunes i de modalitat, cursen les matèries següents en francès: 

 • Història de França i d’Espanya
 • Llengua i literatura francesa
 • Tutoria
 • Viatge a França

MATÈRIES COMUNES

Llengua i literatura catalana (2h) Llengua i literatura castellana (2h) Llengua estrangera Anglès (3h) Història de la filosofia (3h)
Història (3h) Tutoria (1h) TOTAL: 14H
Treball de recerca Estada a França

 

MATÈRIES DE MODALITAT (4h per matèria)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
TECNOLOGIA CIÈNCIES CIÈNCIES SOCIALS HUMANITATS
1 Matemàtiques Matemàtiques Història de l’art Història de l’art
2 Electrotècnia

Química

Dibuix tècnic

Química Matemàtiques CS Grec

Literatura Catalana

Matemàtiques CS

3 Tecnologia Industrial Biologia Llatí

Economia de l’empresa

Llatí
4 Física (IOC)

Llengua i literatura francesa

Història de França

Llengua i literatura francesa

Història de França

Llengua i literatura francesa

Història de França

Llengua i literatura francesa

Història de França

 

L’alumne ha d’haver cursat com a mínim 6 matèries d’una mateixa modalitat

Taulell d’anuncis

😉  NOU!El CRP del Bages ens ha creat un cercador de TDRs que s’han fet i publicat als centres de la nostra comarca des del 1995 fins a l’actualitat. També s’hi poden veure els vídeos i fotos de les conferències i entrega de premis des d’aquell any. L’adreça és la següent:

Més informació sobre el Batxibac

Podeu trobar més informació del batxibac clicant al següent enllaç del Ministerio d’Eduación: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/bachibac/presentacion.html

Podeu trobar més informació del batxibac clicant al següent enllaç del Departament d’Eduació de la Generalitat de Catalunya http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/batxibac/