Instal·lacions

L’Institut Frederic Martí Carreras consta de:

 • Biblioteca
 • Taller de tecnologia
 • Cuina
 • Aula d’idiomes
 • Aula d’informàtica
 • Aula de música
 • Aula de dibuix tècnic
 • Taller d’educació visual i plàstica
 • Laboratori de biologia i geologia
 • Laboratori de física i química
 • 1 aula SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva)
 • 3 aules de suport a les instrumentals, una d’elles compartida amb l’Aula d’Acollida
 • 1 aula de desdoblament de Batxillerat
 • 24 aules per als 24 grups classe
 • Gimnàs amb vestidors i dutxes
 • Pati amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol i 4 taules de tennis de taula.