46è CONCURS LITERARI JOSEP PLA

BASES 2021
DESTINATARIS DEL CONCURS

Hi poden prendre part alumnat de 14 a 18 anys dels Instituts d’Ensenyament Secundari dels Països de Llengua Catalana, amb un o diversos treballs en català i sense cap mena de limitació temàtica. Les obres han de ser inèdites.

PREMIS
  • PREMI JOSEP PLA, dotat amb 300 €, per a la millor obra narrativa (màxim cinc fulls). 
  • PREMI POESIA, dotat amb 300 €, al millor recull de poemes (mínim cinc composicions). 
  • PREMI FRANCESC ALSIUS, dotat amb 300 €, per al concursant d’un dels dos Instituts de Palafrugell que hagi presentat l’escrit de més qualitat. 

El jurat podrà concedir els accèssits que cregui oportuns. Per altra banda, el jurat també es reserva la possibilitat de declarar els premis deserts. 

JURAT

El jurat estarà format per tres docents de l’Institut Frederic Martí Carreras, un de l’Institut Baix Empordà i una representant de la Fundació Josep Pla. 

FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES
  • Els textos s’han d’enviar com a document adjunt al correu: premipla@insfredericmarti.cat
  • A l’assumpte cal escriure-hi el gènere i el títol de l’obra.
  • Al cos del correu cal indicar: el títol del treball, el gènere, les inicials de l’autor o autora, l’edat, la població i el telèfon particular. També caldrà detallar les dades del centre on estudia l’alumne/a actualment: nom de l’institut, adreça, telèfon i correu electrònic i curs que està cursant.
  • El format de l’arxiu ha de ser PDF. No s’acceptaran treballs en format word o drive. Només les persones guanyadores hauran d’enviar de nou el text en format Word. 
  • L’extensió màxima serà de 5 fulls DIN A4. S’ha d’utilitzar la següent tipografia: lletra Arial, Calibri o Garamond cos 12, doble espai. 
  • No s’acceptaran treballs enviats fora de termini. 
TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

El termini de recepció dels treballs serà el divendres 26 de març de 2021. El veredicte del concurs es farà públic el divendres 16 d’abril de 2021, a l’acte que se celebrarà a les 19h, en sessió virtual o al Teatre Municipal de Palafrugell, si les circumstàncies de la Covid ho permeten. Uns dies abans de l’acte, s’avisarà per telèfon o per correu electrònic els alumnes premiats. Posteriorment, es publicaran els noms dels guanyadors a la web del centre.

REFERENT ALS DRETS

L’institut organitzador es reserva la propietat dels treballs premiats i el dret a publicar-los (a la revista del centre i/o a una revista d’àmbit local) i/o a divulgar-los per mitjà de la xarxa Internet, si ho creu oportú. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol situació imprevista que pugui sorgir la resoldrà el jurat. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. 

Col·laboracions

Hereus del Sr. Francesc Alsius, Fundació Josep Pla, AMPA de l’Institut Frederic Martí Carreras, Institut Baix Empordà, Escola de Música de Palafrugell i Revista de Palafrugell. 

Institut Frederic Martí Carreras (Palafrugell) – Tel. 972 30 10 79 premipla@insfredericmarti.cat