21-F VAGA GENERAL, COMUNICAT DE DIRECCIÓ

De cara al proper dijous 21 de febrer, que hi ha convocada una vaga general, que afecta també al sector de l’Ensenyament, us informem que els alumnes de 3r i 4rt d’ESO i batxillerat han seguit el protocol del centre quant a informar-nos que faran vaga, amb el benentès que són els pares els que acaben donant el permís. Pel que fa al professorat, estem al cas que en aquesta ocasió molts professors s’adheriran a la vaga, d’altres poden tenir problemes per arribar al centre i tampoc podem assegurar el transport. Quant als serveis mínims, en un institut de secundària el director ha de garantir que el centre estigui obert, tot i que no pot garantir que s’imparteixin les classes.

Cordialment,

Teia Galí

INS Frederic Martí Carreras
Departament d’Ensenyament
Frederic Martí Carreras, 13 | 17200 Palafrugell |  Tel. 972 301 079 | Fax 972 611 336
iesfredericmarti@xtec.cat | http://www.xtec.cat/iesfredericmarti