Cicle formatiu: Sistemes informàtics i xarxes

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. L’accés es fa habitualment mitjançant el títol de Graduat en ESO o per la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà.

Aquesta titulació s’ofereix amb una durada de 2.000 hores de formació (1.650h lectives en el centre educatiu i 350h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest cicle és l’únic cicle de grau mig de la família d’Informàtica i comunicacions. Els cicles formatius de grau mig per naturalesa són cicles molt manipulatius a on l’alumne aprèn fent (learning by doing).

Aquest cicle va destinat a tot aquella persona amb molta inquietud en l’àmbit de la informàtica, comunicacions, noves tecnologies i es veu treballant com a tècnic en un futur i que no vol passar pel Batxillerat.Estem treballant per a la possibilitat de participar en els propers cursos en projectes de mobilitat internacional per fer pràctiques en empresa en altre país europeu.

La culminació d’aquest títol permet obtenir un títol de Tècnic que permetrà incorporar-se en el món laboral o també encaminar-se cap a un cicle de grau superior d’informàtica.

HORARIS
1r curs: Íntegrament en el centre educatiu al matí (8:00h a 14:30h)
2n curs: Matí (8:00h a 12:20h). A la tarda és l’espai horari on es realitzaran les 350 hores de pràctiques a l’empresa (FCT).
CONTINGUTS DEL CICLE
Muntatge i Manteniment d’Equips
Sistemes Operatius Monolloc
Aplicacions Ofimàtiques
Sistemes Operatius en Xarxa
Xarxes Locals
Seguretat Informàtica
Serveis de Xarxa
Aplicacions Web
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Anglès Tècnic
Crèdit de Síntesi (projecte)
I la Formació en Centres de Treball (pràctiques a una empresa)