Secretaria

A la secretaria del nostre institut realitzem totes les gestions i tràmits administratius referents a preinscripcions, matrícules, certificació de notes, títols…

Horari de secretaria

D’octubre a maig
Dilluns De 09.00 h a 14.00 h

De 15.00 h a 17.00 h

Dimarts De 09.00 h a 14.00 h

De 15.00 h a 17.00 h

Dimecres De 09.00 h a 14.00 h
Dijous De 09.00 h a 14.00 h
Divendres De 09.00 h a 14.00 h
De juny a setembre
Dilluns De 09.00 h a 14.00 h
Dimarts De 09.00 h a 14.00 h
Dimecres De 09.00 h a 14.00 h
Dijous De 09.00 h a 14.00 h
Divendres De 09.00 h a 14.00 h