Organització del centre

 

Equip directiu
Director: Jordi Castellví Segura
Cap d’estudis: Anna López Casado
Coordinador pedagògic: Josep Manel Castillo Ruíz
Secretari: Raúl Baldomà Paredes

 

Departaments i àrees
Departament de ciències Àrea de ciències Departament de llengües estrangeres Àrea d’anglès
Àrea de física i química Àrea de francès
Departament de diversitat Aula oberta Àrea de llengües clàssiques
Equip de psicopedagogia Departament de matemàtiques Àrea d’economia
USEE Àrea de matemàtiques
Departament d’expressió Àrea d’educació física Departament de socials Àrea de socials
Àrea d’educació visual i plàstica Àrea de filosofia
Àrea de música Àrea de religió
Departament d’informàtica Àrea d’explotació de sistemes informàtics Departament de tecnologia
Departament de llengües Àrea de català
Àrea de castellà