QUÈ ÉS EL PROJECTE GEP?

L’Institut Cal Gravat participa en el projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme) des del curs 2017/2018.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Participar en aquest projecte és una oportunitat única que afavoreix el coneixement i l’ús significatiu de la llengua estrangera anglesa.

Per a més informació consulteu l’enllaç de la Generalitat de Catalunya sobre el GEP.

SESSIÓ FINAL DEL CURS GEP 2018-19

El passat dia 10 de maig vam realitzar a L’EOI l’última sessió del curs GEP2 (Generació Plurilingüe), un projecte que va començar l’Institut Cal Gravat el curs 2017/18 i que acaba el proper any.

Aquest curs ha tingut un total de 8 sessions on ens hem trobat professors de diferents instituts, de primària i secundària, i de diferents assignatures on hem compartit totes les experiències.
Durant el curs hem après moltes eines, recursos i metodologies com ara el PBL(project based learning) per desenvolupar en les nostres classes d’educació física i naturals en la llengua anglesa.
En la última sessió hem compartit els nostres projectes amb els companys i hem pogut veure totes les activitats, murals i feines realitzades a classe, ha estat una bona experiència!