Campanya AMPA COVID-19

RECOLLIDA URGENT D’ORDINADORS

Per donar servei a aquells alumnes que no disposen d’ordinador a casa l’AMPA ha engegat una campanya per aconseguir el donatiu o prèstec d’ordinadors (portàtils o PC’s) i els seus components. Contacteu amb ampa@insangeletaferrer.com o al tf 935 846 469 (Montse presidenta). Amb aquesta col·laboració tindrem una repercussió més directa cap als nostres alumnes i podran seguir les classes amb “normalitat”. Recordeu que és urgent, gràcies pel vostre suport.

PAU: NOU CALENDARI i FLEXIBILITZACIÓ

PAU

Nou calendari de les proves d’accés a la universitat

El nou calendari per a la realització de les distintes proves d’accés a la universitat, queda de la següent manera:

  • Més grans 25/45 anys. La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril) es posposa fins al juny: fase general (20 de juny) i fase específica per als més grans de 25 anys (27 de juny)
  • PAP – Graus en Educació. La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària (que havia de celebrar-se el 25 d’abril, en convocatòria ordinària) es programen en la data següent: divendres, 19 de juny.
  • PAU. Pel que fa a la convocatòria ordinària de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), (fixada inicialment del 9 a l’11 de juny), s’ajorna als dies 7, 8 i 9 de juliol.

A partir d’aquestes noves dates per a la PAU de juny, en una pròxima reunió Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) s’acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als graus en Educació.

Flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria ordinària de la PAU

En la reunió d’avui també s’han acordat les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i atès el cessament temporal de l’activitat lectiva al batxillerat, s’ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de  flexibilitzar l’opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè
l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen.

En aquests moments, els coordinadors de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta  flexibilització tenint en compte que:

  • No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d’aprenentatge.
  • No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.
  • Qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n’hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.
  • Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d’examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l’examen.