Preinscripció BATXILLERAT 2019-2020 _Aclariment Barem Zona d’Infuència _

Aclariment de la puntuació al Barem segons zona d’infuència

 

  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts

Sols per al Batxillerat d’Arts es considera que  l’àrea d’influència és tot el Vallés Occidental.

Adjunt trobareu el document complet amb tota la informació per a la preinscripció Batxillerat 2019-2020.

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2019 (document adjunt)