Preinscripció i matrícula ESO

Jornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció ESO del 15 al 24 de març de 2021

Matrícula ESO del 14 a 18 de juny per 1r ESO

                                       28 de juny a 2 de juliol per 2n, 3r i 4t ESO

Dates a tenir en compte per a la preinscripció

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021 de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 28 de maig de 2021
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny de 2021
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny de 2021

Informacions sobre la preinscripció

 

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2021/22
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

Documentació matrícula

  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • Fotocòpia carnet vacunes
  • Certificat d’empadronament col·lectiu (alumnes de la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i la ZER)
  • 3 fotografies

 

Tot el procés de preinscripció, dates i procediments el podeu trobar ben detallat a l’adreça electrònica següent:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/