Preinscripció i matrícula CFGM CAFEMN

Jornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció CFGM del 2 al 8 de juny

Matrícula CFGM del 1 al 7 de setembre (provisional)

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2020/21
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Si és menor d’edat:
    • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
    • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’ESO o si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)

Documentació matrícula

Inici de curs

 

 Informació gencat