Preinscripció i matrícula CFGM

6ornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció CFGM de l’11 al 17 de maig de 2021

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2020/21
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Si és menor d’edat:
    • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
    • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’ESO o si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)

Documentació matrícula

  • Certificació acadèmica de  l’ESO (en cas que no s’ha presentat en el procés de preinscripció)
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)
  • Fotocòpia Targeta sanitària individual (TSI)
  • Fotocòpia del NUS (Número d’afiliació a la seguretat social)
  • Certificat mèdic oficial o prova d’esforç
  • 2 fotografies
  • Justificant pagament Informació preu i forma de pagament CAFEMN 2020
  • Documents a emplenar:

Inici de curs

 

 Informació gencat