Preinscripció i matrícula BATXILLERAT

Jornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció BAT del 11 a 17 de maig de 2021

Matrícula BAT del 12 a 16 de juliol de 2021 (matrícula ordinària)

                               del 7 al 19 de setembre de 2021 (matrícula extraordinària)

Dates a tenir en compte

 • 8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • 9 a 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions
 • 18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • 23 de juny de 2021: llista ordenada
 • 7 de juliol: oferta final de places
 • 9 de juliol: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2020/21
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’ESO o si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)
  • TRIA D’OPTATIVES (Els alumnes del mateix centre, només cal que enviïn aquest document) 

Documentació matrícula (si no s’ha presentat en el procés de preinscripció)

  • Fotocòpia Targeta Sanitària Individual (TSI)
  • 2 fotografies
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’ESO

Trobareu tota la informació relativa a la preinscripció a l’adreça electrònica següent:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/