Departament de Formació Professional a l’INS Almenar.

15-16 ESO a Cicles 15-16 Cicles instal·lacions CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
15-16 preinscripció CICLES 16-17
15-16 Cicles instal·lacions CFGM Gestió Administrativa

DOS TÍTOLS EN 3 ANYS