Comunicat a les famílies

Benvolgudes famílies,

Tal i com va anunciar dimecres el Conseller d’Educació, a partir de l’1 de juny es tornaran a obrir els centres educatius a aquelles zones del territori que es trobin en Fase 2 de desescalada de la pandèmia de Covid-19. És el cas de l’Institut Vidreres. El Pla que ha elaborat el Departament d’Educació parteix d’uns principis bàsics:

  • Garantir el compliment de les indicacions de les autoritats sanitàries competents en matèria de salut pública i protecció civil, segons estableixen els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat.
  • Garantir la màxima seguretat de l’alumnat, personal docent, tècnic i d’administració.
  • Atendre l’alumnat que ho requereixi o ho sol·liciti abans de la finalització del present curs escolar 2019-20.

En relació a l’atenció de l’alumnat, la reobertura del centre partirà de les següents premisses:

  • L’assistència de l’alumnat al centre serà voluntària.
  • L’activitat lectiva es continuarà desenvolupant de manera telemàtica fins a la finalització del curs, el dia 19 de juny. El suport educatiu presencial a l’institut no tindrà caràcter lectiu.
  • L’acció educativa es centrarà en el suport als alumnes que finalitzen etapa per accedir a una titulació: 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n curs de CFGM. Es realitzarà en grups reduïts, de 15 alumnes com a màxim.
  • Els alumnes podran ser atesos puntualment en moments concrets a través de tutories personalitzades a tots els nivells, per al seu acompanyament emocional i educatiu.

Durant els propers dies, a partir de les indicacions anteriors i tenint en compte les singularitats del nostre centre, s’elaborarà un pla que determinarà l’aplicació d’aquestes mesures en el cas de l’Institut Vidreres. A finals de la propera setmana, dies abans de la reobertura, es publicaran a la pàgina web del centre i se us faran arribar via correu electrònic.

Amb el desig que tots vosaltres us trobeu bé de salut, rebeu una cordial salutació.

Andreu Encinas
Director Institut Vidreres