Reunions de mares i pares. Presentació del curs 2019-20

Les reunions amb mares i pares per a la presentació del curs 2019-20 tindran lloc els dies 23 (1r i 2n d’ESO), 24 (3r i 4t d’ESO) i 25 (Batxillerat i SMX) de setembre a les 19 hores. Les reunions es celebren al gimnàs de l’Institut i s’organitzen en dues parts:

  • 1a part: sessió general de presentació de l’equip directiu i equip de tutors/es del nivell. Es comenten informacions de caire general de funcionament del centre per al curs 2019-20.
  • 2a part: sessió amb el/la tutor/a del grup a l’aula assignada. S’informa sobre aspectes concrets que afecten l’activitat tutorial, docent, organització i funcionament de cada grup classe.
DATA CURS HORA
Dilluns 23 de setembre 1r i 2n d’ESO 19.00 h
Dimarts 24 de setembre 3r i 4t d’ESO 19.00 h
Dimecres 25 de setembre Batxillerat / Cicles Formatius (SMX) 19.00 h