Activitat del centre durant el període de tancament

Benvolgudes famílies,

En relació al desenvolupament del període de tancament del centre durant les properes dues setmanes, volem que tingueu en compte el següent:

  • Aquests dies de tancament no son un període de vacances. L’alumnat ha de continuar desenvolupant feina i tasques educatives a casa.
  • El professorat del centre ha establert el seguit de tasques que, des de les diferents matèries del currículum, els alumnes hauran de desenvolupar i lliurar durant aquests dies. Els/les professors/es comunicaran als alumnes la manera com les han de desenvolupar. En alguns casos serà utilitzant les plataformes virtuals d’aprenentatge (moodle, google classroom i altres). En altres, indicant quines activitats dels llibres de text o quaderns d’activitats dels alumnes s’han d’anar desenvolupant. La comunicació via correu electrònic entre professorat i alumnat permetrà també la comunicació i aclariment de dubtes que hi puguin sorgir.
  • Durant el període de tancament, no es desenvolupen serveis mínims. Ni el professorat ni el personal d’administració i serveis no poden accedir al centre. No es podran atendre per tant trucades telefòniques.
  • No es podran efectuar tràmits administratius presencials, ja que el centre romandrà tancat. Tot i que determinades tasques les pot efectuar el personal d’administració de manera telemàtica, altres requereixen de la certificació i signatura (no digital) del director i secretari del centre. Per tant, aquest tipus de gestions no es podran desenvolupar.
  • El correu electrònic del centre (institut@institutvidreres.cat o bé b7006824@xtec.cat) serà la via bàsica de comunicació a partir de la qual formuleu els dubtes i consultes que us puguin sorgir durant aquests dies, derivats d’aquesta situació d’excepcionalitat. També, i com és habitual, us podeu posar en contacte per correu electrònic amb els/les tutors/es dels vostres fills i filles.
  • Pel que respecta al procés de preinscripció d’ESO per al curs vinent, inicialment previst entre els dies 23 de març i 1 d’abril, restem a l’espera de les instruccions que el Departament d’Educació establirà en el seu moment per dur-lo a terme. Us mantindrem informats al respecte.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.
Els canals habituals per efectuar comunicats generals adreçats a les famílies continuaran essent els habituals: pàgina web del centre, twitter, facebook i instagram.

Andreu Encinas
Director Institut Vidreres