Una ciutat virtual amb la plataforma Minecraft

L’alumnat de 2n d’ESO, un cop treballats els tres sectors econòmics a l’assignatura de socials, està posant a la pràctica els conceptes adquirits recreant i construint de forma virtual una ciutat pròpia amb la plataforma Minecraft.

L’aprenentatge a través del joc (learning through play) és una de les maneres més creatives i estimulants de posar en pràctica els coneixements  on, l’únic límit, és la pròpia creativitat.

A la imatge es pot observar la recreació en una d’aquestes ciutats, del nostre institut amb tot luxe de detalls.