Des del del curs 2016-17 que apostem per la Mediació com a mètode de resolució de conflictes.

Gràcies a la mediació, els nois i noies de l’Institut, i amb l’assessorament del professorat, aprenen a resoldre els seus conflictes dialogant.

En aquest procés és fonamental la figura dels mediadors/-res: alumnes voluntaris de segon cicle de l’ESO i Batxillerat que faciliten el diàleg entre les persones en conflicte. La seva formació ha estat a càrrec de l’Olga Roig i de les Jornades d’Intercanvi que es duen a terme de forma periòdica.

Qualsevol persona que vulgui una mediació entre dos membres de la comunitat educativa, només cal que la demani omplint la butlleta que hi ha a consergeria per a tal efecte. Una vegada plena, s’ha d’introduir a la bústia verda de davant de la porta de la CAD. En breu, els mediadors/-res es posaran en contacte amb els interessats.

Gràcies a la mediació, els petits conflictes que es generen en el dia a dia no s’han de tractar disciplinàriament, sinó amb el diàleg, el perdó i l’assertivitat.

La valoració del Projecte de Mediació fins ara ha estat molt bona. Desitjem que continuï així i per molts anys. Gràcies 
mediadors/-res!!!!!