Canals de comunicació i informació de l’Institut Vacarisses

Benvolgudes famílies,

des de l’Equip Directiu us volem notificar que els mitjans per comunicar-nos que utilitzarem seran el correu oficial del centre i els correus que els docents tenen associats a l’Institut Vacarisses, així com la pàgina web de l’Institut https://agora.xtec.cat/ies-vacarisses/

Les xarxes socials oficials de l’Institut serviran per informar d’activitats que fem des del centre. Anirem incorporant informacions i comunicacions en aquestes xarxes i a la pàgina web conforme es vagin generant.
Els grups de whatsapp creats per les famílies són externs a la Direcció del centre i no som nosaltres ni qui els gestionem ni qui publica informacions en ells.

Esperem que entengueu que cal seguir una via de comunicació tant formal com oficial, i que vetllarem per complir amb aquesta.

Moltes gràcies.

Òscar Navarro

Director