Pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals

Edifici ICTA-UAB: Façana porta principal

Aquell que vulgui obtenir un títol de grau superior, ha de saber que a part de realitzar les classes teòriques i pràctiques, haurà de realitzar unes pràctiques a una empresa per tal d’aplicar els seus coneixements en un entorn laboral.

En el meu cas estic realitzant les pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals, ICTA, situat a la Universitat Autònoma de Barcelona. El total de les hores són 440h i jo les acabaré al mes de juliol ja que vaig començar el mes de febrer. Per tant he realitzat pràctiques durant el curs lectiu, fet que ha estat una mica dur, i les acabaré durant les vacances d’estiu.

L’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals comparteix les instal·lacions amb l’Institut de Paleontologia i té diferents departaments. El meu departament s’encarrega de mesurar i analitzar emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

Llegir més»